ПЗУ Мултимедика Интерна има потреба од медицинска сестра со положен државен испит и работно искуство. Заинтересираните кандидати можат да испратат кратка биографија заедно со CV.