ПЗУ Мултимедика, за своите матични пациенти еднаш годишно спроведува бесплатен интернистички преглед.